Agnihotra je darem lidstvu, který pochází z nejstarší védické vědy o bioenergii, lékařství, zemědělství a klimatu.Soil

Půda

Výzkumy dokládají následující:

a) Kyselá půda se opět zneutralizuje.
Půda s hodnotou pH 4,4 se dostala na neutrální hodnotu pouze prostředky ekologického zemědělství (jako je například kompostování, mulčování) a Homa terapií, včetně použitím Agnihotra popela.

b) Vysoký obsah soli v půdě se na normální úroveň snížil výhradně Homa atmosférou a přidáním malého množství Agnihotra popela.

c) Rozpustnost fosforu v půdě se zvýšila přidáním Agnihotra popela. To se prokázalo jak v USA, tak nedávno v Německu.

d) Prostřednictvím Agnihotry se zvyšuje provzdušnění půdy.

e) V Homa atmosféře se zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu.