Agnihotra je darem lidstvu, který pochází z nejstarší védické vědy o bioenergii, lékařství, zemědělství a klimatu.Water


a) Z mnoha zpráv vyplývá, že se kvalita vody může výrazně zlepšit tím, pokud se v blízkosti vodního zdroje pravidelně provádí Agnihotra a do vody se přidává popel z Agnihotry. U vody, která nebyla pitná, v jednom případě klesla hodnota pH z 9,5 na 7,2 a obsah soli z 1150 ppm na 720 ppm (zpráva z Austrálie). Na jedné farmě úřady vodní zdroj uzavřely s tím, že voda není vhodná ani pro zvířata. Po dvou měsících praktikování Homy a přidávání Agnihotra popela do vody, se provedla další kontrola. Výsledek byl překvapující, protože zdroj měl kvalitní pitnou vodu.

b) Prostřednictvím jednoduchého experimentu se o tom můžete přesvědčit sami: vezměte nádobu naplněnou hnijící vodou a dejte do ní trochu Agnihotra popela. Během několika dní, je voda opět čirá a nepříjemný zápach zmizí.

c) Další experiment provedl polský Ústav pro životní prostředí a biologii. Ten ukázal, že přidáním Agnihotra popela do vody s trochou tlejícího rostlinného materiálu se užitečné mikroorganismy rozmnožují mnohem lépe, než při kontrolním pokusu (bez Agnihotra popela).