Agnihotra je darem lidstvu, který pochází z nejstarší védické vědy o bioenergii, lékařství, zemědělství a klimatu.Čas pro Agnihotru

Definice / Definition

Nezbytnou součástí Agnihotry k jejímu provedení, je přesný čas východu a západu Slunce. Ve Védách existují různé definice východu a západu Slunce. Pro Agnihotru se používá definice, kdy je střed slunečního kotouče přesně na obzoru. Kvůli lámání paprsků však tuto přesnou pozici Slunce neuvidíme.

Viditelné světlo, které se při přechodu z vesmíru (kde je prakticky vakuum) do hustší atmosféry ohýbá, což vede k odchylce při pozorování Slunce od jeho skutečné pozice. Během ranní Agnihotry se zdá, že už Slunce vyšlo a již stojí nad horizontem. Při večerní Agnihotře je Slunce vidět ještě nad obzorem. Rozdíl mezi skutečným a viditelným východem Slunce, může trvat několik minut.

Proč přesný východ a západ Slunce?

Podle vědění, které pochází z Véd, se během východu Slunce děje následující:
Při východu Slunce z něj vyzařuje mnoho ohně, elektřiny, éteru a jemných energií. Na svojí cestě k Zemi vytvoří záplavu, která dopadne tam, kde právě Slunce vychází. To je úžasné. Tato záplava energií oživuje a očišťuje vše, co jí stojí v cestě; všechno nečisté se jejím příchodem zničí. Z takového proudu životadárné energie veškerý život jásá. Během východu Slunce je možné uslyšet hudbu. Ranní mantra pro Agnihotru je esencí této hudby. Tón je esencí přílivu této hudby. Během západu Slunce tento příliv opět ustoupí.

Z tohoto popisu je zřejmé, proč je přesné načasování pro Agnihotru rozhodující. Musíme zachytit vrchol této vlny energie a využít jeho obrovskou energii. Pokud se přesný časový okamžik zamešká, pak se nejedná o Agnihotru. Léčivé účinky ohně a popela tak nebudou fungovat.

K zjištění přesné doby pro Agnihotru je potřeba:

1. Přesné hodiny. Ve střední Evropě nám přesný čas vždy poskytnou rádiem řízené hodiny, DCF. Kromě toho si s dobrým připojením k internetu můžete online ověřit přesný čas. Podívejte se na hodiny na pravé straně.
2. Harmonogram časů na Agnihotru pro odpovídající místo. Na této webové stránce, je k dispozici program, který vypočítá čas pro Agnihotru na jakémkoliv místě. V Německu byl vyvinut odpovídající software pro Agnihotru s přesně stanovenou definicí pro východ a západ Slunce. Pro každé místo důležité zjistit přesné zeměpisné souřadnice. Například ve městě jako Mnichov, je rozdíl v době pro Agnihotru mezi východem